Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

1.Про створення Запорізької початкової школи “Натхнення” Запорізької міської ради шляхом виділу із Запорізького ліцею № 34 Запорізької міської ради Запорізької області та перепрофілювання (зміну типу) цього закладу освіти ↗

2.Статут Запорізького академічного ліцею № 34 Запорізької міської ради ↗

3.Ліцензія на впровадження освітньої діяльності(сторінка 1). ↗

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності (сторінка 2). ↗

4.Свідоцтво про державну атестацію. ↗

5.Річний план роботи Запорізького академічного ліцею № 34 Запорізької міської ради на 2022-2023 навчальний рік ↗

6.Положення Запорізького академічного ліцею № 34 Запорізької міської ради про сімейну (домашню) форму навчання ↗

7.Положення про медичний кабінет

9. Органи управління закладу освіти

вищий орган громадського самоврядуваннязакладу –  загальні збори (конференція)

голова батьківського самоврядування – Денисов Денис Валерійович;

педагогічна рада закладу, голова педагогічної ради – Дацінько Євдокія Григорівна; секретар – Кияниця Світлана Федорівна;

директор Запорізького ліцею № 34 Запорізької міської ради Запорізької області Дацінько Євдокія Григорівна;

заступники директора:

Карпенко Наталія Олександрівна- заступник директора з навчально-виховної роботи:

 • Відповідає за організацію навчально-виховного процесу учнів ліцею (8-11 класи).
 • Організовує та координує роботу з виконання навчальних планів та програм вчителів біології, хімії, історії, правознавства, географії, інформатики, фізики, економіки, математики.
 • Перевіряє та погоджує календарно-тематичні плани вчителів-предметників.
 • Курує роботою МО підпорядкованих предметів.
 • Складає графіки проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт, предметних екскурсій для учнів 5-11 класів.
 • Складає розклад уроків, факультативних занять, курсів за вибором, додаткових та індивідуальних занять.
 • Складає робочі навчальні плани учнів 8-11 класів ліцею, аналізує та контролює їх виконання.
 • Організовує роботу по підготовці і проведенню держаної атестації та організованому закінченню навчального року.
 • Відповідає за статистичну звітність ЗНЗ – 1.
 • Відповідає за участь та підготовку дітей до І-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
 • Аналізує та веде облік працевлаштування випускників закладу.
 • Аналізує звітність по класах на кінець кожного навчального семестру, року.
 • Відповідає за організацію індивідуального навчання з хворими дітьми.
 • Контролює роботу шкільної бібліотеки та аналізує стан забезпечення учнів підручниками.
 • Організовує заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, що працюють в 5-11 класах.
 • Підтримує зв’язок з підлітковим лікарем 2 міської лікарні, з райвіськоматом з метою своєчасного проходження медичних оглядів учнями, складає графік проходження медогляду.
 • Організовує роботу з ЦО, керує штабом ЦО.
 • Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів, іншої документації.
 • Відповідає за організацію участі випускників у ЗНО.

Мамонова Алла Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи:

 • Відповідає за підготовку Акту прийому готовності ЗЗСО до нового навчального року.
 • Складає режим роботи закладу,відповідно до нормативних вимог;
 • Веде табель заміним тимчасово відсутніх педагогічних працівників.
 • Відповідає за організацію харчування учнів та здійснює контроль за його якістю. Організує та контролює харчування дітей пільгових категорій.
 • Відповідає за статистичну звітність РВК -83.
 • Організовує роботу атестаційної комісії, відповідає за звітність по кадрах.
 • Складає і контролює план підвищення кваліфікації вчителів школи.
 • Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів, іншої документації.
 • Огранізовує роботу по  взаємодії із Запорізькою початковою школою “Натхнення”.
 • Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує та контролює підвищення їх професійної майтерності. 
 • Відповідає за ведення особових справ педагогічних працівників.
 • Вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу, бере участь в роботі педагогічної ради закладу.

Чернова Олена Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи:

 • Відповідає за організацію навчально-виховної роботи учнів 5-7 класів.
 • Здійснює систематичний контроль за якістю навчального-виховного процесу і об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів 5-7-х класів, перевіряє правильність ведення журналів цих класів.
 • Організовує допрофільну підготовку учнів та відповідає за проведення конкурсного набору до 8-х ліцейських класів.
 • Відповідає за організацію методичної роботи в закладі.
 • Курує роботу методичних об’єднань вчителів закладу. Організує інноваційну діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Контролює стан викладання української, російської, іноземних мов та зарубіжної літератури. Перевіряє та погоджує календарно-тематичні плани вчителів-предметників.
 • Відповідає за участь та підготовку дітей до МАН, надає методичну допомогу вчителям, що приймають участь в різних фахових конкурсах (“Вчитель року”, “Класний керівник року” тощо.)
 • Відповідає за організацію роботи з обдарованими дітьми.
 • Організовує просвітницьку роботу серед батьків, консультує батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного процесу.
 • Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів, іншої документації.
 • Аналізує звітність по класах на кінець кожного навчального семестру, року;

Прус Світлана Георгіївна — заступник директора з виховної роботи:

 • Відповідає за організацію виховної роботи в закладі.
 • Координує та контролює роботу вихователів, класних керівників, педагога-організатора, соціального педагога, керівників гуртків.
 • Організовує та контролює роботу методичного об’єднання класних керівників, методичне об’єднання вчителів фізичної культури, трудового навчання, образотворчого та музичного мистецтв, основ здоров’я , етики.
 • Відповідає за виконання всеобучу.
 • Організовує просвітницьку роботу для батьків.
 • Надає допомогу педагогічним працівникам у засвоєнні та розробці інноваційних виховних програм та технологій.
 • Відповідає за роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі
 • Відповідає за організацію фізкультурно-оздоровчої роботи учасників навчально-виховного процесу.
 • Встановлює і підтримує зв’язки школи із закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з позашкільного виховання.
 • Сприяє розвитку та діяльності органів учнівського самоврядування.
 • Відповідає за створення банку даних дітей пільгової категорії, організує та контролює роботу з дітьми пільгових категорій та їх оздоровлення.

Щиро ВІТАЄМО ученицю 9 класу Купрієнко Софію з перемогою в обласному етапі Всеукраїнського бліц-конкурсу "Український орнамент Перемоги" – ІІ місце (керівник Масленікова О.П.). Бажаємо подальших творчих успіхів! Пишаємося!